صف جوابگویی تلفن

صف جوابگویی تلفن

در سازمان ها و شرکت ها خدمات تلفنی یکی از بخش های مهم می باشد که با استفاده از آن می توان رضایتمندی مشتریان را جلب نمود. جلوگیری از اشغال بودن خطوط تلفن و ایجاد امکان انتظار برای مراجعین تلفنی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد.

سیستم تلفن مبتنی بر شبکه  این امکان را به مجموعه ها می دهد که بتوانند براساس بخش های موجود و نیازهای لازم ایجاد صف تلفن نموده و تماس های خود را به صف هدایت کرده و از اشغال و عدم دسترسی تماس گیرنده ها جلوگیری به عمل آورد.

در حین حضور در صف، گیرنده این امکان می باشد که سیستم تلفن پیام صوتی مورد دلخواه مانند تبلیغات و اطلاع رسانی های سازمان و مانند اینها را در زمان انتظار پخش کند.

با ما برای ایجاد تغییرات تماس بگیرید.