فکس سرور

فکس

فکس سرور تمام ارتبـاطات فکس یـک سازمان را بـدون استفاده از کـاغذ و یا دستگاه های مخصوص فکس انجام می‌دهد و می تواند بار ترافیکی بسیار سنگین، نظیر دهها ارسال و دریافت همزمان فکس را پشتیبانی نماید. بـا استفاده از فکس سرور، فکس‌ها به طور هوشمند به خارج از سازمان ارسال می‌شوند و فکس‌های ارسال شده به سازمان نیز از همین طریق دریافت شده و در سازمان توزیع می‌شوند. کاربران در هر موقعیتی بدون نیاز به نصب کردن یک نرم افزار خاص برای ارسال فکس، می توانند فکسها را مشاهده و به دیگران ارسال کنند.

برای ارسال فکس کافی است از درون هر نرم افزار فرمان چاپ را صادر کرده و با استفاده از چاپگر مجازی فکس که در کامپیوتر کاربر نصب شده است، آن را چاپ نمود. با این کار به جای چاپ کاغذی، سند فکس می شود.

راه حل بسیار ساده دیگر استفاده از امکان سرویس ایمیل به فکس می باشد که در این حالت کاربران همانند ارسال ایمیل سند مورد نظر خود برای فکس را به ایمیل خود ضمیمه کرده و در آدرس گیرنده شماره تلفن فکس مقصد را وارد می نمایند.

فکس

از دیگر امکانات این فکس سرور می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • امکان ارسال فکس از تمامی کامپیوتر های داخل شبکه
 • قابلیت فکس به ایمیل که امکان ارسال یک نسخه از فکس های دریافتی به ایمیل را فراهم می نماید.
 • پنل نظارتی بر فکس های ارسالی و دریافتی
 • کنترل وضعیت مودم در ابزار به کاربرده شده توسط سرور
 • نظارت بر فعالیتهای سرور
 • کنترل سطح دسترسی کلاینت ها و کاربران به سرور فکس
 • قابلیت تعریف نامحدود مودم فکس
 • قابلیت ارسال فکس گروهی
 • ارسال گزارشات خودکار و زمان بندی شده به مدیر سیستم
 • مکان گزارش گیری جامع از فکس های ارسالی و دریافتی
 • قابلیت فیلتر فکس ها بر اساس تاریخ، شماره فکس مقصد و …
 • امکان ارسال فکس گروهی(فکس انبوه) برای دسته ی خاصی از مخاطبان
 • قابلیت fax to email یا همان ارسال یک نسخه از فکس های دریافتی به ایمیلی مشخص
 • قابلیت Email to Fax  یا همان ارسال فکس از طریق ایمیل و عدم محدودیت در موقعیت جغرافیایی
 • امکان اتصال به اتوماسیون های سازمانی از طریق Web Service و Database
 • گزارشی از نتیجه ی فکس های ارسالی در قالب ایمیل
 • امکان ارتباط با انواع VoIP gateway آنالوگ و E1
 • عدم نیاز به دستگاه سخت افزاری فکس
 • قابلیت تعریف سطوح دسترسی گوناگون به سرور فکس
 • امکان تعریف نامحدود مودم فکس مجازی