مدیریت تلفن

مدیریت تلفن

در سیستم های سانترال، مدیریت سیستم و ساده بودن کار با آن بسیار مهم و حائز اهمیت است. مراکز تلفن تحت شبکه VoIP محیطی در اختیار کاربر قرار می دهد که بتواند تنظیمات و تغییرات مورد نظر خود را انجام دهد. این محیط دارای رابط گرافیکی ساده و کاربرپسند می باشد که کار با آن ساده می باشد.

امکاناتی که محیط مدیریتی تلفن تحت شبکه VoIP در اختیار کاربر قرار می دهد عبارتند از:

 • منوی صوتی: تلفن گویا یا منو صوتی (IVR) راهنمایی برای تماس گیرندگان می باشد تا به داخلی مرد نظرشان راهنمایی گردند.
 • صندوق صوتی: در سیستم VoIP میتوان برای افراد صندوق صوتی تعریف کرد و پیامهای آن را به ایمیل اشخاص ارسال نمود و به پیام ها از طریق تلفن پاسخگویی کرد.
 • ضبط مکالمه: سیستم VoIP این امکان را میدهد که مکالمات را براساس نیاز برای تعدادی از خطوط یا همه خطوط ضبط نمود.
 • ارتباط سیستم های مختلف با هم: می توان سیستم های مختلف در نقاط مختلف را به راحتی با هم مرتبط کرد.
 • تعریف شماره داخلی: قابلیت تعریف شماره اختصاصی برای هر شخص به تعداد نامحدود.
 • برنامه تماس: می توانید براساس نیاز و عملکرد های متفاوت شرایط قطع تماس، اشغال بودن خطوط و شرایط مشابه مکالمه را انتقال دهید.
 • گزارش گیری: تمامی تماس ها، تماس های ضبط شده، پیام های صوتی را می توان به جزئیات از سیستم دریافت کرد. در ضمن می توان گزارش اتصال و یا عدم اتصال تلفن ها را برای بررسی عملکرد پرسنل دریافت کرد.
 • اعلان های صوتی: فایل های صوتی، موزیک انتظار مکالمه و تمامی فایل های صوتی قابل مدیریت می باشند.
 • بازه زمانی: در سیستم VoIP میتوانید بازه زمانی تماس ها را مدیریت و براساس نیاز مجموعه تنظیم نمایید.
 • تماس تصویری: امکان ایجاد تماس تصویری به صورت تلفن سخت افزاری و یا نرم افزار های قابل استفاده برای این نوع سیستم.
 • کنفرانس تلفنی: ایجاد کنفرانس تلفنی با استفاده از داخلی های موجود و یا تلفن های خارج از مجموعه شبکه داخلی.

 

مدیریت تلفن

 

با ما برای ایجاد تغییرات تماس بگیرید.