شبکه

شبکه

شبکه

امروزه شبکه های کامپیوتری جزئی از سازمان ها و شرکت ها شده است. شبکه هایی که شامل سرور ها، سیستم های کاربری متصل به شبکه، تلفن تحت شبکه VoIP ، دوربین ها و تجهیزات و ادواتی که همگی وابسته به شبکه می باشند همگی جزئی از شبکه محصوب می گردند.

شبکه های هر مجموعه وظیفه بوجود آوردن ارتباطات لازم و برآوردن نیازهای آن سازمان و یا شرکت را دارد. ارتباطاتی که می تواند شامل نرم افزار های تحت شبکه، فایل های اشتراکی و از این دسته ها باشند. در بحث اشتراکات سخت افزاری نیز میتوان تلفن تحت شبکه VoIP، دوربین های تحت شبکه، سرورها و تجهیزاتی از این دست را به شبکه متصل نمود.

شبکه داری دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری می باشد. سخت افزاری شامل نوع توپولوژی شبکه، کابل کشی و جا نمایی هایی که بر اساس نیاز مجموعه تعیین می گردد می باشد.

شبکه

تنظیمات سرور ها که شامل مدیریت شبکه، تلفن تحت شبکه VoIP، سرویس های مدیریت اینترنت ، امنیت و سایر بخش های بخش نرم افزاری شبکه می باشد.
با ما برای ایجاد تغییرات تماس بگیرید.