ساختمان هوشمند

مدیریت انرژی ساختمان ها به عنوان یک مسئله مهم در ساختمان های تبدیل شده است. هوشمند سازی و مدیریت هوشمند ساختمان در راستای این مسئله کمک بسیاری جهت بهینه مصرف شدن انرژی می باشد.

در مدیریت هوشمند ساختمان امکان نظارت به تمام فعالیت های ساختمان مانند سیستمهای نوری، سیستم های حرارتی، ورود و خروج ها، دوربین های نظارتی و تمام اتفاقات ساختمان وجود دارد.

ساختمانی که در آن مدیریت ساختمان BMS در آن پیاده شده باشد به آن ساختمان هوشمند می گویند.

روش های متنوعی برای هوشمند سازی ساختمان به کار میرود. هوشمند سازی تجهیزات و اتوماسیون صنعتی از راه های مدیریت ساختمان می باشد.

سازمان ها و مراکزی که دارای بستر مناسب شبکه می باشند می توانند با هوشمند سازی ساختمان با استفاده از تجهیزاتی که تحت شبکه هستند مدیریت ساختمان را بهینه نمایند.

سیستم هوشمند ساختمان را می توان به کنترل، نمایش و بهینه سازی سیستم تقصیم بندی کرد.

کنترل می تواند بر روی تمامی بخش های ساختمان اعمال گردد. بخش هایی نظیر سیستم تقصیم قدرت ساختمان، سیستم روشنایی، سیستم گرمایش و سرمایش، کنترل تجهیزات ساختمان، کنترل دسترسی ها و مواردی که بنا به نیاز ساختمان می توان در آن پیاده سازی نمود.

با ما برای ایجاد تغییرات تماس بگیرید.