دسته: دسته‌بندی نشده

  • پروکسی سرور Squid

    پروکسی squid

    روزانه افراد در شرکت ها و سازمان ها سایت های زیادی را جستجو و بازدید می کنند که می توان با ایجاد پروکسی این بازدیدها را بررسی کرد و سیاست های مجموعه را براساس آن مدیریت نمود.

    READ MORE