شبکه

امروزه شبکه های کامپیوتری جزئی از سازمان ها و شرکت ها شده است.

امروزه شبکه های کامپیوتری جزئی از سازمان ها و شرکت ها شده است. شبکه هایی که شامل سرور ها، سیستم های کاربری متصل به شبکه، تلفن تحت شبکه VoIP ، دوربین ها و تجهیزات و ادواتی که همگی وابسته به شبکه می باشند همگی جزئی از شبکه محصوب می گردند.

شبکه های هر مجموعه وظیفه بوجود آوردن ارتباطات لازم و برآوردن نیازهای آن سازمان و یا شرکت را دارد. ارتباطاتی که می تواند شامل نرم افزار های تحت شبکه، فایل های اشتراکی و از این دسته ها باشند. در بحث اشتراکات سخت افزاری نیز میتوان تلفن تحت شبکه VoIP، دوربین های تحت شبکه، سرورها و تجهیزاتی از این دست را به شبکه متصل نمود.

شبکه داری دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری می باشد. سخت افزاری شامل نوع توپولوژی شبکه، کابل کشی و جا نمایی هایی که بر اساس نیاز مجموعه تعیین می گردد می باشد.

نرم افزار مدیریت شبکه می باشد که تنظیمات براساس نیاز انجام می گیرد.

تنظیمات سرور ها که شامل مدیریت شبکه، تلفن تحت شبکه VoIP، سرویس های مدیریت اینترنت و و سایر بخش های بخش نرم افزاری شبکه می باشد.

با ما برای ایجاد تغییرات تماس بگیرید.