سرور TFS

امروزه کارهای برنامه نویسی رو به گسترش می باشد و نیاز به کار تیمی در برنامه نویسی رو به افزایش می باشد. شرکت ها و سازمان های زیادی هستند که نیاز برنامه نویسی را خودشان با نیروهای متخصص مرتفع می نمایند ولی به علت وسیع بودن برنامه نویسی جمع کردن تمام نیروها در یک جا گاهی با مشکلاتی نظیر دوری راه متخصص و صرفه جوری در هزینه های مجموعه کاری درگیر می شود.

یکی از راه های جمع کردن تیم حتی با فاصله های بسیار زیاد، استفاده از برنامه Team Foundation Server می باشد. این برنامه بر روی سرور نصب شده و اعضای تیم با استفاده از اکانت شخصی خودشان آخرین تغییرات را در برنامه داده و یا آخرین تغییرات را می گیرند.

ایده های لحظه ای خود در برنامه نویسی را، در همان لحظه به کد برنامه نویسی در هر مکانی که هستید تبدیل کنید.

می توانید با ایجاد یه امنیت قوی برای سرور خود به راحتی از هر نقطه به کار برنامه نویسی تیمی مشغول باشد.

با ما برای ایجاد تغییرات تماس بگیرید.